Seminari

Seminari se provode na VAŠOJ lokaciji ili na lokaciji sjedišta.

Seminar je baziran na upznavanju mogucnostima samoobrane i trenažnog procesa koji se odvija u dva dijela subotom i dva dijela nedjeljom ujutro i popodne. Seminaru mogu proistupiti svi dobrog zdravlja bez predznanja. Svaki korisnik po završetku seminara dobija diplomu. Seminari se mogu organizirati i prilagoditi potrebama naručitelja ukoliko se uklapa u NPS program sammoobrane.

Okvirna cijena održavanja VIKEND SEMINARA u vašem prostoru udruge, organizacije ili sportskog centra u koju uključuje dolazak TIMA od 5 trenera, održavanje seminara te dodjele diploma za od 20 do 50 korisnika iznosi 6 000,00 kuna. Zatražite ponudu na mail:

nacionalniprogramsamoobrane@gmail.com