samoobrana za muškarce

NPS provodi vikend seminare (12h) , tečajeve (25h, 50h i 105h) i ostale po dogovoru specijalizirane radionice za posebne skupine po potrebi. MUŠKARCI kao takvi možda nisu nikad bili u sukobu ili se nisu bavili sportom u kojem ima kontakta te im je svakako potrebna edukacija o samoobrani i znanja da se mogu obraniti u realnim situacijama.
Uskoro opširnije….

500x500