Samoobrana za žene

NPS provodi vikend seminare (12h) , tečajeve (25h, 50h i 105h) i ostale po dogovoru specijalizirane radionice za posebne skupine po potrebi. ŽENE ne moraju imati nikakvog predznanja da bi pristupili programu, svakako brže napreduju one koje se bave nekim sportom ili fizičkom aktivnošću, mada nije pravilo. Naglasak programa za žene je pristup stresnoj situaciji i kako ju osvijestiti kako bi mogli pravovremeno i precizno djelovati.

500x500

PROGRAM autora Ivana Tomašića (samoobrana za žene 5x5x3)


Program pod točkom 1. pojašnjava korisnicima kako pristupiti stresnoj situaciji, eventualnom napadu i kako prepoznati koji stupanj ugroze nam prijeti. Vrlo važan dio u programu kako bi se pravovremeno pripremili na samoobranu i prepoznali situaciju u kojoj nam moguće prijeti neki od oblika napada.

Svaka žena mora biti upoznata sa svojim pravima i mogućnostima pravnih posljedica koje mogu proizaći iz djelovanja samoobrane koje bi zakon okarakterizirao kao prekoračenje elementarnog djelovanja samoobrane.

Primjer: nije isti oblik i način samoobrane kada muškarac primi ženu za ruku na zabavi u krugu više ljudi kojima se može obratiti za pomoć u usporedbi da se takova situacija dogodi na osami u mračnoj ulici u kojoj se žena osjeća životno ugroženom gdje samoobrana mora biti odlučnija, grublja i beskrupulozna.

Naglasak programa je obraniti se i pobjeći od napadača, nikako produbljivati sukob.

Pojašnjenje ženama na tečaju da osim vlastitog tijela, torbice ili mobitela kao pomoči u samoobrani postoje razni proizvodi na tržištu koji uvelike pomažu ako ih se pravilno i pravovremeno koristi. Tu bi istaknuli sprejeve suzavce i njihove slične sprejeve koji svakako mogu onesposobiti napadača ili mu rapidno pada motiv za napadom i odustaje što je krajnji cilj samoobrane.

Trenažni dio radi se isključivo po programu autora Ivana Tomašića. Program je zamišljen kao pet osnovnih struktura napada od koji svaki ima pet napada. Navedeni napadi ujedno su i najučestaliji napadi na žene te se oni stavljeni u program kao najrelevantniji. Svaki od 25 napada ima tri vrte samoobrane;

 • Početnik
 • Asistent
 • Trener
Pojašnjenje gradacije početnik, asistent, trener Svaki od 25 napada ima tri vrte samoobrane;
 • Početnik – žena koja je prošla tečaj od 16h – diploma Trenažni proces - 1. razina – početnik
 • Asistent - osoba koja je prošla tečaj od 32h – diploma Trenažni proces – 1. + 2. razina – početnik + asistent
 • Trener - osoba koja je prošla tečaj od 56h – diploma Trenažni proces – 1. + 2. + 3.razina – početnik + asistent + trener

Početnik - samoobrambene tehnike uglavnom su oslobađanje ili izbjegavanje napada sa ciljem da se što prije pobjegne od sukoba i traži pomoć

Asistent - samoobrambene tehnike se primjenjuju na način da se napadač trenutno onesposobi atemijem (udarac,pritisak..) i stvori uvjet za napuštanje sukoba i traži se pomoć.

Trener - samoobrambene tehnike svode se na onesposobljavanje protivnika kroz atemiwaza (udarac,pritisak…) kanestsuwaza(tehnika polugom ) ili shimewaza( tehnika gušenjem) te je krajnji cilj onesposobiti protivnika i dovest ga u situaciju imobilizacije tj. tehnika mora završiti na tlu gdje je protivnik spreman za privođenje.

PET (5) GLAVNIH STRUKTURA NAPADA:

 1. HVATOVI
 2. OBUHVATI
 3. UDARCI
 4. ORUĐE I ORUŽJE
 5. NAPAD NA TLU